Política de privacitat

Ús i tractament de dades de caràcter personal

MIMSA FACILITIES SL li informa que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través del web, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers titularitat de MIMSA FACILITIES SL 

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, i si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de MIMSA FACILITIES SL a través de qualsevol mitjà, fins i tot l'electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats de MIMSA FACILITIES S.L.

Excepte als camps en què expressament es determini el contrari, les respostes que doni a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. 

La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o facilitar dades incorrectes impossibilitarà que MIMSA FACILITIES S.L. pugui prestar-li els serveis que sol·liciti. 

El consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a l'adreça de MIMSA FACILITIES S.L. o a través del correu electrònic info@mimsa.info

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició

 Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a MIMSA FACILITIES S.L. podran exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als fitxers de MIMSA FACILITIES S.L.

Atès el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a MIMSA FACILITIES S.L. a l'adreça indicada a l'inici o a l'adreça de correu electrònic info@mimsa.info

Mesures de seguretat

MIMSA FACILITIES S.L. l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o de l'medi físic o natural.

L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que MIMSA FACILITIES S.L. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari.

Menors d'edat

En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. MIMSA FACILITIES S.L. sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.

MIMSA FACILITIES S.L. no respon d'aquelles dades de menors que sense poder conèixer MIMSA FACILITIES S.L. aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

Legislació aplicable

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest web, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.

caCatalà
Cuéntanos