Truqui'ns al 931 600 390, els atendrem personalment - CONTACTE -

cabecera mimsa

Codi de conducta

Codi de conducta


Convençuts que l'ètica i les pràctiques justes i honrades ens conduiran a l'èxit, hem dissenyat un Codi de Conducta que reuneix els elements necessaris que fonamenten la nostra imatge com a Grup, i que es concreta en els següents principis:

CONDUCTES DESITJADES
• Respecte, dignitat i honestedat en les relacions amb els comandaments, companys / es i clients.
• Respecte a la igualtat de les persones ia la seva diversitat.
• Estricte compliment de la Legalitat.
• Responsabilitat i professionalitat.
• Obrar de bona fe, complint amb el que disposen les normes internes i legals.
CONDUCTES NO PERMESES
• Comportament violent
• No respectar els drets de clients i companys / es de treball
• Realitzar treballs que impliquin competència amb l'empresa
• Tractar irrespectuosament comandaments, clients i companys / es, utilitzant un llenguatge verbal o gestual descortès, insultant, difamatori o obscè
• Discriminar o assetjar, bé sigui sexualment o moralment, a qualsevol company / a de feina o qualsevol altra persona
• Falsejar o adulterar informació
• Realitzar insinuacions, accions o comentaris per tal de crear un clima de tensió en el treball