Parkings

Per a l'eficaç neteja de pàrquings utilitzem els productes i maquinàries de neteja de pàrquings que estan científicament estudiades per a les diferents superfícies que es tractaran.
Amb això aconseguim una millor conservació i neteja del pàrquing. El nostre personal té anys d'experiència i passen una prova de selecció on revisem la seva experiència professional i les seves aptituds personales.Este servei està orientat a zones d'aparcament de comunitats de veïns, urbanitzacions i empreses.

- Aspirar la pols, escombrar i fregar (netejadora).
- Eliminació de taques de greix i bandes de rodament.
- Neteja d'accessos de vianants i rampes d'accés.
- Neteja de papereres, sorrals i punts de llum.
- Neteja de interuptores, embornals, portes i banys.
- Repàs de zones altes, canonades, tubs de llum, etc
- Neteja de preses d'incendi i extintors.