Industria

Realitzem treballs de neteja i manteniment per a tot tipus de sectors industrials.
Després de la seva petició, els visitarà un tècnic-comercial per analitzar al costat de vostès les necessitats de neteja de la seva indústria. Posteriorment es desarollará una proposta tecnicoeconòmica amb els plans de neteja adequats per a la seva empresa, detallant els mitjans tècnics i humans necessaris així com el sistema de control necessari per assolir els objectius oferts.
A través del nostre departament de qualitat, mantindrem una supervisió continuada per garantir que el servei prestat és exactament el mateix que el pactat. A més, en cas d'alguna necessitat de millora, l'assessorarem immediatament.