Tractament de sòls

El sòl es pot embrutar de molt diferents maneres.
Brutícia d'origen sòlid: Aquesta brutícia està formada per diferents tipus de partícules pesades com ara restes de sorra i partícules lleugeres com la pols.
Brutícia d'origen líquid: Serien les taques, és a dir, brutícia generalment d'origen líquid com taques de beguda i de líquids en general. Brutícia d'origen orgànic: Serien els bacteris, els microorganismes, vegetals, fongs unicel·lulars o filamentosos, etc
Eflorescències: Són dipòsits salins que romanen en els paviments després de desaparèixer l'aigua que els contenia. No només cal conèixer l'origen de la taca per poder eliminar-la, sinó que també cal conèixer el tipus de superfície que volem netejar. La resposta a aquesta pregunta és rotundament NO. Si tenim un paviment alcalí com el marbre i utilitzem un detergent àcid, és probable que s'hagi aconseguit eliminar la brutícia però segurament haurem danyat el paviment. Hi ha moltes i molt diverses formes de classificar els paviments, una d'elles podria ser la següent:


 

Terres durs

TERRES DURS DE PEDRA LISA O PULIDA, o NO (Granit, marbre, terratzo, etc) TERRES DURS POROSOS (Fang cuit, ciment, asfalt, Neteja sòl duro etc.)
Limpieza suelos duros
Aquest tipus de sòls està constituït per materials de gran duresa i resistència enfront dels cops i esgarrapada, i es caracteritzen per ser bastant duradors.
Dins d'aquests sòls es troben les pedres naturals i els seus derivats com ara el granit, el marbre, la pissarra, etc I les pedres i rajoles artificials com el gres, les plaquetes, les rajoles, les rajoles cuites, el terratzo, etc
Generalment, quan parlem de sòls durs ens referim a aquells paviments homogenis que tenen poca porositat, el que va a facilitar la seva neteja. No obstant això amb el pas del temps poden anar deixant anar pols, tornant-se més porosos i accessibles a la brutícia. També pertanyen al grup de sòls durs, aquells que estan constituïts per materials porosos com el ciment i les rajoles cuites.
Aquest tipus de paviments presenta major porositat que els anteriors, pel que és més difícil d'eliminar la brutícia que penetra en la seva superfície. 

 


 

Sòls tous.

TERRES BLANCS: TARIMES, PARCS DE FUSTA I ENTARUGADOS, TERRES DE SURO, TERRES DEL PLÀSTIC O PVC, GOMA. LINÒLEUM, SEIPOLAN, ETC.

Els paviments tous estan formats per materials, el nivell de duresa i resistència als fregaments és menor que el dels sòls durs. No obstant això, suelenLimpieza sòl tou Limpieza de suelos blandospresentar un major grau de porositat porlo que l'acumulació de la brutícia és més gran, i més complicada la seva neteja. En aquest tipus de sòls es troben tant els paviments naturals com el suro i la fusta com els paviments sintètics: sintasol, goma linòleum, seipolan, etc, els sòls tous són bons aïllants acústics i tèrmics, suporten malament la humitat i ofereixen una sensació de confort i comoditat.

 

 

 

 


 

Quins tractaments requereix cada tipus de sòl?
Hem prèviament, agrupar les diferents superfícies en funció de les seves característiques comunes, obtenint d'aquesta manera tres tipus generals de paraments horitzontals.

Revestiments durs: Terratzos, Marbres, Rajola ... Els revestiments durs es tractaran amb productes neutres en base aigua, un cop realitzat un escombrat preliminar. Si així es determina, seran tractades amb productes abrillantadors, amb la finalitat d'obtenir major resistència al trànsit i un millor aspecte. En el cas que el sòl ho requereixi i així s'acordi, es realitzarà un polit de les superfícies mitjançant la subcontractació de polidors.

Revestiments tous: sintasol, Linoleum, Goma ... Els revestiments tous se segellaran amb ceres metal · litzades, aconseguint brillantor i resistència i obtenint millores al poder realitzar el manteniment diari amb mopes humides, amb la freqüència establerta, es procedirà a la renovació del tractament base .

Decapat.

El decapatge és una operació de neteja que consisteix en el rentat a fons d'un determinat paviment, amb la finalitat d'eliminar totes les antigues capes de cera, vernissos, etc, deixant preparat per a l'aplicació d'un tractament de conservació i manteniment, haurem prestar especial atenció a aquelles zones de menor trànsit on la brutícia serà més gran com les cantonades, racons, etc, en l'operació de decapatge se solen utilitzar productes decapants, és a dir, productes fortament alcalins.

Cristal·lització.

És un tractament específic que s'utilitza exclusivament en paviments calcaris, és a dir, en aquelles superfícies que presenten carbonat càlcic com el marbre i les pedres calcàries dures, etc, la cristal consisteix en dues accions, una acció mecànica i una química. L'acció mecànica consisteix en el lijamiento de la superfície, i l'acció química consisteix en la transformació que té lloc entre substàncies en altres noves, per tancar la porositat del paviment i obtenir un efecte de protecció i abrillantat mitjançant un producte cristal · litzador o vitrificador.

Segellat de paviments porosos.

El segellat consisteix a tancar o tapar la porositat de les superfícies, per tal d'impedir que la brutícia i la humitat, torneu a introduir-se al paviment, aquesta operació sol ser molt apropiada per als sòls durs, per evitar que deixin anar pols.

Encerat o aplicació d'emulsions.

Consisteix en el tancament dels porus, proporcionant als paviments un acabat brillant i resistent a les taques, les emulsions protectores que s'utilitzen són productes compostos per cera i / o polímers dissolts en aigua. Aquestes emulsions poden ser abrillantables o acte brillants, i el nombre de capes a aplicar dependrà de la porositat que presenti el paviment, les emulsions acte brillant proporcionen la brillantor que la superfície va perdent amb l'ús.


 

Sòls tèxtils

CATIFES, TAPISSOS, MOQUETES, ETC ...

Per a la realització del rentat de Moquetes utilitzem la màquines més modernes del mercat. Com el canó d'escuma seca, Rotatives i màquines de Injecció-extracció.
limipieza sòl tèxtil
Revestiments tèxtils: Moquetes, Catifes ... Els revestiments tèxtils es mantindran amb aspirat mecànic i diaris i la neteja puntual de taques recents. Amb la freqüència que es determini, es procedirà al seu fregat mecànic.
Limpieza suelos textiles
Champuneado o mètode amb escuma.

És una operació de neteja que s'empra fonamentalment en la neteja de catifes i moquetes. Consisteix a aplicar un producte en forma d'escuma (xampú) sobre tota la superfície del revestiment tèxtil, de tal manera que un cop s'ha assecat l'escuma, els residus queden dipositats en forma de pols.

Posteriorment, necessitarem d'un aspirador per a poder eliminar tant la brutícia com els residus d'escuma.

Mètode injecció-extracció.

Consisteix en la polvorització d'una solució aquosa calenta (aigua i detergent) sobre el paviment, per dissoldre la brutícia adherida i immediatament aspirar, absorbint aquesta solució i la brutícia arrossegada per ella, per aplicar aquest mètode s'utilitza una màquina de netejar de inyección- extracció que realitza dues funcions de forma simultània: Polvoritza l'aigua i un detergent neutre i aspira aquesta solució, aquest mètode s'aplica en els paviments tèxtils (catifes, moquetes i tapissos); generalment diverses vegades l'any.