Avís Legal

Estàs visitant la pàgina web de MIMSA FACILITIES, S.L. titularitat de MIMSA FACILITIES, S.L. , Amb domicili social a AVD.CENTRAL 13 22400 MONTSÓ amb NIF B22009138, inscrita al Registre Mercantil de HUESCA, TOM 345, LLIBRE 180 FOLI 103, FULL HU-1533 INSCRIP: 10

Pots contactar amb MIMSA FACILITIES, S.L. per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 974 40 25

Correu electrònic de contacte: info@mimsa.info
L'avís legal té per finalitat regular l'ús de la pàgina web de MIMSA FACILITIES, S.L. que posa a disposició del públic.

L'accés i / o ús d'aquesta pàgina web de MIMSA FACILITIES, S.L. li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Aquestes condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau resultin d'obligat compliment.

Ús del portal

www.mimsa.info proporciona l'accés a quantitat d'informació, serveis, a Internet pertanyents a MIMSA FACILITIES, S.L. als quals l'usuari pugui tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'portal. Aquesta responsabilitat s'estén a l'registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació real i lícita.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MIMSA FACILITIES, S.L. ofereix a través del seu portal i a no usar-los per a:

• Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic

• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans

• Provocar danys en els sistemes físics i lògics de MIMSA FACILITIES, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats

• Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges

• Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb fins comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.

Protecció de dades

Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

MIMSA FACILITIES, S.L. és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web.

Tots els drets reservats. D'acord amb el que estableixen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MIMSA FACILITIES, SL L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MIMSA FACILITIES, S.L ..

Exclusió de garanties i responsabilitat

L'usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu,

Modificació d'aquest avís legal i durada

MIMSA FACILITIES, S.L. es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Dret d'exclusió

MIMSA FACILITIES, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

Generalitats

MIMSA FACILITIES, S.L. perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre MIMSA FACILITIES, S.L. i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.

caCatalà
Cuéntanos